• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ios 9.2.1

  1. NamLee

    Apple phát hành bản chính thức iOS 9.2.1

    Apple mới đây vừa phát hành phiên bản chính thức của bản cập nhật iOS 9.2.1 dành cho người dùng iPhone, iPad và iPod Touch. Trước khi tung ra bản chính thức này, "Táo khuyết" đã ra mắt tới 2 phiên bản beta của iOS 9.2.1 dành cho lập trình viên và cả người dùng tham gia chương trình thử nghiệm...