• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ios 9.2

  1. kuteboy

    TaiG đã có một bước tiến lớn trong quá trình jailbreak iOS 9.2

    iOS 9.2 đã được Apple phát hành chính thức khoảng một tuần, và có vẻ như lần này phiên bản cập nhật không làm khó các hacker như trước. Theo thông tin từ 3K Assistant, nhóm phát triển công cụ jailbreak TaiG đã đạt được thành công lớn trong quá trình khai thác lỗ hổng trên iOS 9.2. 3K...