• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ios 10.3

  1. kuteboy

    Apple ra mắt chính thức iOS 10.3: Find My AirPods, kiểu file mới, giải phóng đến 3GB bộ nhớ

    Đây là bản cập nhật lớn thứ 3 kể từ khi iOS 10 ra mắt. Trong hôm nay, Apple đã ra mắt bản cập nhật 10.3 của iOS đến với công chúng, đánh dấu lần cập nhật lớn thứ 3 kể từ khi iOS 10 được trình làng vào ngày 13 tháng 9 năm 2016. iOS 10.3 được được ra mắt bản thử nghiệm vào ngày 24 tháng 1 năm...