• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

install wordpress

  1. NamLee

    Hướng dẫn Cài đặt wordpress trên hosting Cpanel sử dụng Softaculous

    Chào các bạn, như các bạn đã biết thì hiện nay hầu hết các nhà cung cấp hosting đều đã tích hợp sẵn chức năng cài tự động mã nguồn Wordpress thông qua Softaculous Apps Installer. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mã nguồn Wordpress thông qua Softaculous Apps Installer chi tiết bằng...