• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

honda

  1. NamLee

    Lộ hình ảnh Supra 150X - xe côn tay phổ thông mới của Honda

    Đây là 2 hình ảnh bị lộ ra của mẫu côn tay mới của Honda dành cho thị trường Đông Nam Á. Theo tin đồn thì chiếc xe này có tên gọi là Supra 150X tại thị trường Indonesia và Wave ở những thị trường khác. Supra 150X sẽ nằm trong phân khúc underbone côn tay 150 cc với đàn anh Honda Sonic 150 R...