• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

google one

  1. kuteboy

    Google ra mắt dịch vụ lưu trữ Google One, phiên bản mới của Google Drive trả phí

    Các khách hàng đã mua gói dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive sẽ được thay thế bằng Google One. Google vừa chính thức công bố một dịch vụ mới mang tên Google One. Đây sẽ là sự thay thế cho dịch vụ lưu trữ Drive hiện tại, đối với các khách hàng đã mua gói thuê bao. Các gói dung lượng Drive cũ...