• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

google chrome 64

  1. kuteboy

    Google ra mắt Chrome 64, vá lỗ hổng Meltdown và Spectre, giảm hiệu suất, ngăn chặn cửa sổ quảng cáo

    Google Chrome 64 có nhiều tính năng mới giúp người dùng giảm bớt sự phiền nhiễu khi duyệt web. Ngày hôm qua, Google đã ra mắt bản cập nhật Chrome 64 cho Android. Ngày hôm nay, Google tiếp tục giới thiệu phiên bản Chrome 64 cho các thiết bị Windows, Mac và Linux. Bản cập nhật mới này có một tính...