• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

google banned

  1. Google

    Share Những điều cần làm khi website của bạn bị Google BANNED

    Điều được coi là thảm họa nhất cho các SEOER và Webmaster là bị các công cụ tìm kiếm Banned - bị loại khỏi danh mục tìm kiếm. Trong đó phải kể đến nhà độc tài và độc quyền Google. Một ngày đẹp trời, bạn kiểm tra từ khóa của bạn và thấy nó mất dạng, tiếp tục kiểm tra chính tên miền của bạn cũng...