• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

gemini

  1. NamLee

    Lộ điểm benchmark của Xiaomi Mi 5, mạnh hơn cả iPhone 6s

    Mới đây, chiếc smartphone có tên mã Gemini của Xiaomi đã xuất hiện trên trang web đánh giá của ứng dụng Geekbench, tiết lộ các thông số và điểm benchmark vô cùng ấn tượng. Gemini cũng được cho là tên mã của chiếc smartphone flagship Xiaomi Mi 5 sẽ ra mắt vào năm 2016. Theo các thông tin được...