• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

game theo luot

  1. quanghvneu

    Tóm tắt các tướng game dota truyền kỳ

    Tướng trong Dota truyền kỳ có nhiều , tỉnh khoảng hơn 80 tướng dẫn tới sự đa dạng trong chọn lựa của gamer. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bởi ưu và nhược điểm của những tướng để từ đó đưa ra bố trí phù hợp. Dưới đây là tổng hợp các tướng trong dota truyền kỳ: I. Tướng Dota truyền kỳ...