• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

game hành động

  1. Zitga

    STICKMAN LEGENDS - MAP 3 FROST MOUNTAIN - ĐỈNH BĂNG GIÁ

    Có gì mới mẻ trong map 3 Đỉnh Băng Giá – Frost Mountain ?! Về đồ hoa, tất nhiên đây sẽ là thay đổi rõ nhất và mới nhất so với hai map đầu. Trong map mới nhất này sẽ có tông màu sáng hơn, không còn âm u và tối tăm như map 1 và 2. Bối cảnh nền trong game là những tàn tích còn sót lại sau trận...