• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

freelenser

  1. tho.it

    Help tìm coder hợp tác làm ăn

    giờ mình muốn tìm 1 bạn coder tốt hợp tác làm ăn theo phong cách freelenser. trước mắt là có một app cần làm luôn giá hậu hĩnh. công việc chỉ code. mình khảo sát, phân tích và lập csdl sẵn rồi. Demo bản mẫu cũng có luôn Chỉ thiếu mỗi coder để coder và test lại oke là có $$$ giờ cần luôn để đẩy...