• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

flac

  1. Đinh Quốc Hân

    AIMP - Trình nghe nhạc chất lượng cao tuyệt vời.

    AIMP là phần mềm hỗ trợ nghe nhạc chất lượng cao với giao diện cực đẹp và thoải mái tùy biến. Với Windows Media Player có sẵn trong Windows bạn có thể nghe nhạc với chất lượng chuẩn, nhưng phần mềm này thực sự không hoạt động tốt với các bài hát chất lượng cao và cũng không hỗ trợ nhiều định...