• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

fix tool

  1. Lương Trần Hòa

    Hỏi TDBLOG Bạn đã sử dụng mã nguồn này

    Chào các bác . tdblog là bản thương mại đc ưa chuộng đc share miễn phí trên các forum . nhưng nó có một số lỗi bảo mật như bị dính xss,.. Bác nào hiểu nguyên lí của tool leech chỉ giùm vs ạ . muốn fix và chế thêm tool leech mà ko hiểu nguyên lí của nó Cảm ơn nhiều