• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

firefox 64 bit

  1. kuteboy

    Firefox chính thức ra mắt phiên bản 64-bit trên Windows

    Phiên bản mới này sẽ giúp trình duyệt Firefox tận dụng được sức mạnh của các hệ thống máy tính mới ra mắt. Trong khi Google và Microsoft đã cập nhật các trình duyệt của mình lên phiên bản 64-bit từ rất sớm, thì đến tận bây giờ Mozilla mới chính thức ra mắt phiên bản Firefox 64-bit cho Windows...