• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

facebook protector

  1. NamLee

    Cách ngăn chặn việc bị add vào nhóm vô tội vạ trên Facebook

    Không chỉ thế bạn còn giấu được trạng thái “seen – đã xem” trong hội thoại chat. Tất cả là nhờ công cụ miễn phí do người Việt phát triển này. Một buổi sáng thức dậy, bạn online Facebook và bỗng nhiên thấy mình bị thêm vào vô số group kiểu “Thà bị ế còn hơn để nó nghĩ mình là người thay thế” hay...