• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

elephone s7

  1. NamLee

    Hãng điện thoại Trung Quốc ra mắt smartphone giống hệt Note7 nhưng có tính năng chống nổ

    Nhìn bên ngoài Elephone S7 trông giống hệt Note7 của Samsung nhưng khác biệt là hãng điện thoại Trung Quốc đã trang bị cho thiết bị của mình tính năng chống nổ. Để khách hàng yên tâm, Elephone tuyên bố smartphone S7 của họ được bảo vệ ba lần trước nguy cơ cháy...