• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

đổi ngôn ngữ

  1. kuteboy

    Hướng dẫn Thay đổi ngôn ngữ trong Admin CP Xenforo 2

    Mình thấy có 1 số bạn ý kiến về việc để nguyên ngôn ngữ Tiếng Anh trong Admin CP, vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi ngôn ngữ trong Admin CP Xenforo 2 cực kỳ đơn giản. Truy cập vào Admin CP, nhìn vào góc phải bên dưới và click vào ngôn ngữ hiện tại là Tiếng Việt (VN) Sau...