• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

directadmin

 1. NamLee

  Hướng dẫn Cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6, 7

  DirectAdmin là 1 công cụ quản trị máy chủ khá nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại rất tiện dụng. Công cụ này hỗ trợ tốt cả người dùng cuối (user), đại lý (reseller) và quản trị viên (admin). Ngoài việc tương thích với CloudLinux, LiteSpeed, csf… DirectAdmin còn có sẵn các công cụ cần thiết như SSL...
 2. kuteboy

  Hướng dẫn Kích hoạt SNI SSL trên Directadmin

  Khi bạn sử dụng account user thường (không phải Account Admin) trên hệ thống Direct Admin để tiến hành cấu hình SSL Ceritificate cho tên miền của user thì sẽ gặp phải thông báo lỗi như sau : “You can only add a certificate if you own the ip you are using" Lúc này bạn cần phải kích hoạt tính...
 3. NamLee

  Hướng dẫn Install Google Mod_Pagespeed on CentOS with DirectAdmin

  Google released an open source Apache module to simplify the optimization of your content. The module, mod_pagespeed, will do all sorts of magic like minify your JS/CSS and optimize images, and a handful of other optimizations that seem (from limited testing) to improve your servers performance...
 4. NamLee

  Hướng dẫn Cài đặt directadmin null trên centos

  Trước khi hướng dẫn cài đặt directadmin null trên centos mình muốn nhắn với các bạn rằng: Đây là script mình tìm thấy ở một trang nước ngoài, mình đã test thành công trên vps local tạo bằng VMWare, tuy nhiên directadmin (DA) không chấp nhận việc null script của họ vì đây là phần mềm bản quyền...