• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

điện thoại iphone 5s

  1. S

    Thảo Luận iPhone 5S có thể nối mạng 4G tại Việt Nam?

    iPhone 5S có thể nối mạng 4G tại Việt Nam? Dù đã ra đời được gần 3 năm nhưng điện thoại iPhone 5S vẫn còn chỗ đứng nhất định trong lòng người tiêu dùng Việt Nam do có nhiều điểm cộng từ thiết kế kim loại cho đến hiệu năng mượt mà và tính năng hiện đại (cảm biến vân tay...). Tuy nhiên, trong...