• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

#dell #i3

  1. hoangrau

    Hỏi DELL 3558 core i3 có nâng cấp được CPU hay không?

    như tiêu đề , em muốn hỏi máy của em có nâng được cpu không, hay là có cách nào giúp máy chạy đồ họa tốt hơn không ạ. nâng ram và SSD có hiệu quả ko? vì em chạy đồ họa nên máy rất chậm. đặc biệt là chạy AE (after effect) bên dưới là cấu hình máy của em. em cảm ơn