• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ddos

 1. duy13

  Hướng dẫn Cài đặt vDDoS Proxy Protection - AntiDDoS, DOS, SYN HTTP Floods,... cho máy chủ WEB SERVER

  Hướng dẫn cài đặt vDDoS Protection - Reverse Proxy Layer 7 Firewall lọc giảm các loại tấn công DOS, DDOS, SYN Floods, HTTP Floods attack vDDoS là gì? vDDoS Protection là một phần mềm miễn phí giúp bạn cài đặt lên một máy chủ Reverse Proxy Server chạy giao thức HTTP(S) hoạt động như một tường...
 2. NamLee

  Hướng dẫn Tự động chuyển sang url khác khi bị DDoS

  Khi bị DDoS, bạn có thể dùng đoạn code sau để add vào file .htaccess Lúc này toàn bộ IP nước ngoài sẽ bị chuyển sang chinhphu.vn RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP:Accept-Language}...