• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

cyanogenmod 14.1

  1. kuteboy

    CyanogenMod 14.1 dựa trên nền tảng Android 7.1 Nougat sẽ ra mắt vào đêm nay

    Nếu bạn là Fan của CyanogenMod thì đây sẽ là tin vui dành cho bạn. Hẳn bạn đã nghe nói đến CyanogenMod, phiên bản ROM nổi tiếng của Cyanogen dành cho các thiết bị Android rất được người dùng trên thế giới yêu thích và sử dụng. Và đêm nay, phiên bản CyanogenMod 14.1 đầu tiên dựa trên nền tảng...