• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

cong thanh xung de

  1. Kenh4Share

    Hướng dẫn Công Thành Xưng Đế Offline

    Bản gốc được share bởi VietThuong, member clbgamesvn. Nói chung việt hoá đủ để bạn có thể chơi. Bản này mình đã test nhiều lần và thấy ổn định, không lỗi, bản này cũng đã chỉnh lại IP để chạy offline. Lưu ý với các bạn chơi lần đầu, khi làm mới cửa hàng nhưng chỉ thấy toàn đồ trắng thì vui lòng...