• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

concept nokia x

  1. NamLee

    Concept Nokia X, chiếc Nokia trong mơ của tất cả mọi người

    Thay vì chỉ tập trung vào Samsung, Apple, các nhà thiết kế đang ngày càng quan tâm tới việc tạo ra bản concept của những mẫu smartphone Nokia. Sau khi được HMD Global mua, thương hiệu Nokia đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Những smartphone Nokia ra mắt gần đây nhận được nhiều đánh giá tích cực cả...