• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

con sot

  1. Google

    Samsung - Cơn sốt thực sự của giới công nghệ ở thời điểm hiện tại

    Samsung ở thời điểm này có lẽ là một trong những cái tên gây ra cơn sốt thực sự mỗi khi nhắc đến, và không đâu cuồng Samsung hơn mảnh đất châu Á. Theo bình chọn Asia Top 100 Brand (100 thương hiệu hàng đầu châu Á), hãng công nghệ này là cái tên đứng trong Top 5. Thành công, mạnh mẽ, và tiến bước...