• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

codevn.net

  1. NamLee

    Thông Báo Đổi tên miền diễn đàn thành CodeVn.Net

    Chào tất cả mọi người, Chắc hẳn lâu nay các bạn đã quá quen thuộc với tên miền BuiDoi.Net, tuy nhiên vì vấn đề phát triển lâu dài sau này và mình muốn diễn đàn phát triển hơn nữa, sau nhiều đêm suy nghĩ thì hôm nay mình đã chính thức đổi tên miền cả diễn đàn thành CodeVn.Net Tên miền mới có vẻ...