• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

chrome 54

  1. NamLee

    Đã có thể tải về Chrome 54 cho Windows, tối ưu tốc độ thêm 15%

    Khi ra mắt phiên bản Chrome 53, Google đã giới thiệu công nghệ mới có tên gọi Profile Guided Optimization (PGO). Đây là công nghệ mới của Microsoft, giúp tối ưu hóa các tác vụ Chrome được sử dụng nhiều và giảm bớt ưu tiên đối với các tác vụ được sử dụng ít trên trình duyệt này. Nhờ có công...