• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

chặt chém

  1. Zitga

    Thảo Luận Giới thiệu game mới nhất của Zitga Studio

    Đây là thể loại game hành động mới nhất cho tới thời điểm hiện tại cuối năm 2016 của Zitga Studio. Game được thiết kế cho nền tảng Android theo thể loại Hack and slash hoặc hack and slay ( hay còn gọi là chặt chém trong tiếng Việt). Ngoài nội dung cốt truyện thì đồ họa âm thanh được nhóm phát...