• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ceo google

  1. Google

    Tài khoản Quora của CEO Google bị hack

    Tài khoản mạng xã hội hỏi đáp với chuyên gia Quora của giám đốc điều hành (CEO) Google bị một nhóm hacker chiếm giữ ngày 27-6. Thành viên trong nhóm hacker xưng danh OurMine dùng tài khoản Quora của giám đốc điều hành (CEO) Google Sundar Pichai đăng tải những tin nhắn "Chúng tôi chỉ vừa thử...