• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

catcha on posting

  1. NamLee

    Hướng dẫn Catcha On Posting - Nhập Capcha khi tạo chủ đề xenforo

    Nay mới đổi lại giao diện cho MuaRe5s.Com, thấy có vẻ như autopost hơi nhiều nên ngồi nghịch cho nó giảm bớt 1 xíu :D Capcha này phụ thuộc vào bạn chọn loại nào lúc thành viên đăng ký tài khoản nhé Mình có dùng thử cái Catcha On Posting của Brivium nhưng điền Capcha lung tung vẫn post được...