• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

cách update ios 10

  1. sanvu

    Hướng dẫn Làm thế nào để nâng cấp lên IOS 10 beta

    Người dùng đã có thể tải về phiên bản iOS 10 beta dành cho lập trình viên. Thử nghiệm nhanh cho thấy hiệu suất máy khá ổn định, nhiều tính năng mới hữu ích. Những thiết bị được nâng cấp lên IOS 10 iPhone iPhone SE iPhone 6s Plus iPhone 6s iPhone 6 Plus iPhone 6 iPhone 5s iPhone 5c...