• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

bảo trì cáp quang biển

  1. NamLee

    Cáp quang AAG tiếp tục bảo trì, internet sẽ chậm

    (ictworld.vn) - Tuyến cáp quang AAG sẽ chính thức bảo trì từ ngày 15 đến 19-9-2016, tốc độ truy cập internet trong thời gian này sẽ chậm lại. Cáp quang AAG lại tiếp tục phải bảo trì. Ảnh: Đơn vị quản lý AAG. Theo thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ trong nước đã xác nhận, tuyến cáp quang AAG...