• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

bảng giá iphone 7

  1. NamLee

    Bảng giá chính thức iPhone 7 và iPhone 7 Plus, khởi điểm 649 USD

    Trong khi Apple vẫn còn đang mải giới thiệu Apple Watch series 2, trang Twitter chính thức của Apple đã bất ngờ tiết lộ một thông tin mà ai cũng quan tâm. Đó là giá bán chính thức của iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Theo đó, iPhone 7 và iPhone 7 Plus sẽ có mức giá như sau (tất cả đều là phiên...