• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

apk

  1. kuteboy

    Hướng dẫn Download file apk từ Google Play

    Để tải file apk từ google play trên máy tính của bạn các bạn làm theo 3 bước sau : Bước 1 : Bạn truy cập vào Google Store để lấy game hoặc ứng dụng bạn muốn tải . Bạn copy đường link của Google Store như trong hình . Download file apk từ google play Bước 2: Truy cập vào Evozi sau đó nhập...