• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

anycast

  1. NamLee

    Hướng dẫn Trỏ tên miền về hosting sử dụng Anycast

    Như các bạn đã biết thì hiện nay có rất nhiều trang quản lý tên miền trung gian, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trỏ tên miền tại Anycast tại địa chỉ https://cp.anycast.com.vn Anycast có 1 điểm bất cập là không có Url Redirect (chuyển hướng tên miền) nhưng bù lại thì Anycast không giới hạn số...