• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

android marshmallow

  1. kuteboy

    Đã có thể cập nhật Android 6.0 Marshmallow cho smartphone Moto tại VN

    Mới đây, bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow đã chính thức phát hành tới tay các model như Moto X style, Moto X Play và Moto X (2014) tại Việt Nam. Trong đó, bản cập nhật cho các smartphone Moto sẽ tập trung vào 3 cải tiến quan trọng: hiệu suất pin, dung lượng bộ nhớ và quản lý ứng dụng. Bên...