• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

android 7.0 nougat

  1. kuteboy

    19 tính năng mới đáng để bạn mong chờ bản cập nhật Android Nougat 7.0

    Nếu đang sở hữu một thiết bị di động có khả năng lên đời Andnroid Nougat 7.0, hãy lưu ý đến những tính năng mới thú vị dưới đây. Nhiều thiết bị di động đã bắt đầu được cập nhật lên Android 7.0 Nougat trong những tháng gần đây. Dưới đây là những điểm hấp dẫn từ phiên bản Android mới nhất của...