• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

amkov

  1. NamLee

    Thảo Luận Review camera hành trình Amkov 7000s Wifi

    Nay ở quê chạy lên, sẵn tiện test con cam này luôn, mình mua ở nước ngoài nhé. Các bạn có thể xem video để biết chi tiết nhé. Còn đây là video mình test buổi tối =D Một vài ý kiến cá nhân: - Quay và chụp ảnh tốt - Giá cả hợp lý - Thời gian pin khoảng 2h quay liên tục - Hình ảnh hơi ám...