ký ipa bằng ESign

Hướng dẫn sử dụng ESign cơ bản

ESign là một ứng dụng giúp bạn sign (ký) iPA bằng chứng chỉ để cài đặt lên thiết bị như iPhone/iPad/iPod. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mới sử dụng ESign một cách cơ bản nhất. Bước 1: Cài đặt ESign. Có rất nhiều cách...
Tải thêm