inject dylib

Công cụ inject (tiêm) dylib/deb vào iPA online

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu inject dylib, deb hay thuần Việt là tiêm dylib, deb vào file iPA để mở khóa, thêm tính năng của ứng dụng, trò chơi. Trước đây, việc inject dylib/deb vào file iPA khá phức tạp, tuy nhiên ngày...
Tải thêm