ESign

Hướng dẫn sử dụng ESign cơ bản

ESign là một ứng dụng giúp bạn sign (ký) iPA bằng chứng chỉ để cài đặt lên thiết bị như iPhone/iPad/iPod. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mới sử dụng ESign một cách cơ bản nhất. Bước 1: Cài đặt ESign. Có rất nhiều cách...
Tải thêm