• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
 • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Add-ons [2.x] [XenGenTr] XenFooter 1.0.1

Không được phép tải xuống
[XenGenTr] XenFooter
It's my first plugin I have developed for Xenforo 2 and it is free :) Maybe it's not a big, functional plugin, but it is a big step for me. You should also know that I am happy to share this plugin with you.
I do not speak English I am sorry if I have a mistake.

What is the plugin task?
The plugin adds a different footer design to the standard theme.
1512092492362.png


What are add-on features?
 • There is no database operation.
 • It only makes changes in the template.
 • There is an announcement block for the footer area.
  • You can easily make announcements in plugin settings.
  • You can close / open the announcement field.
 • The forum adds the software area.
 • Forum adds quick links area.
 • The forum adds a shared area to social networks.
  • Can be turned off / on if desired.
 • Can be customized by theme.
Plug-in permissions,
Show / hide XenFooter field to desired user groups
Show / hide announcements to desired groups of users
1512092443853.png


1512092457097.png


1512092465192.png1512092477291.png
Tác giả
NamLee
Tải về
3
Phát hành
Mới cập nhật
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Các tài nguyên khác từ NamLee