• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Plugins WPBakery Visual Composer 5.4.7

No permission to download
Tình hình là mình mua theme bên http://teslathemes.com/ thì thấy có sẵn plugin này trong đó nên share lại cho các bạn cần, hàng bên teslathemes thì chắc chắn là sạch rồi nên các bạn khỏi phải lo nghĩ gì nhé (y)Download tại file đính kèm
Likes: dfmcvn
Author
NamLee
Downloads
23
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from NamLee

Latest updates

  1. 08.03.2018 - ver 5.4.7

    - Fix: Custom shortcode mapping
  2. 24.11.2017 - ver 5.4.5

    - Fix: Firefox tinymce and vc_link issue - Fix: WooCommerce vendor categories list Bản này được...