• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Add-ons [2.x] Thêm nút đăng bài mới khi xem bài viết trên XenForo 2.x 1.0.0

No permission to download
Cách 1: Bạn nào lười add thủ công thì download add-ons về cài đặt nhé.
------------
Cách 2: Hướng dẫn các bạn cách thêm nút đăng bài mới trong trang bài viết của XenForo 2.

Truy cập ACP => Template => Thread_view tìm đoạn:
Code:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />
Thêm vào bên dưới:
Code:
<xf:pageaction if="$forum.canCreateThread()">
  <xf:button href="{{ link('forums/post-thread', $forum) }}" class="button--cta" icon="write">
    {{ phrase('post_thread') }}
  </xf:button>
</xf:pageaction>
Sau đó chỉ cần Save lại là xong.
Chúc các bạn thành công.
Likes: NamLee
Author
NamLee
Downloads
6
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from NamLee

Latest updates

 1. Phát triển thành add-ons

  Phát triển thành add-ons để tiện quản lý