• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Thêm đuôi .html cho Post và Page WordPress không dùng plugin

Việc lựa chọn kiểu đường dẫn đẹp và tối ưu cho web là điều rất quan trọng, nó góp phần tạo nên thành công không nhỏ cho người làm SEO.

Với bài viết này mình sẽ giúp các bạn thay đường dẫn của WordPress trở nên đẹp hơn và thêm đuôi .html vào cả...
You do not have permission to view the full content of this resource. Log in or register now.
Likes: NamLee
Author
kuteboy
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from kuteboy