• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
  • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Add-ons [2.x] Post Guard 2.0.0

Không được phép tải xuống
Introduction
XenForo prevents users from creating posts with no content. However there may be other types of invalid posts that you wish to prevent.

Description
This add-on allows you to specify invalid posts using regular expressions, or "post guards". If a user attempts to submit a post which matches one of your post guards, it will fail and they will receive an error message that you specify for that post guard. You can also set guards for thread titles.

Instructions
  • In admin, go to Content -> Post Guards -> Manage
  • Click Add Post Guard.
  • Give the post guard a Label which describes what it does, a Regex that matches an invalid post, an Error Phrase that should be returned to a user if the guard is triggered, and an Applies To to set whether the guard applies to post content or thread title content.
  • Create a phrase with the name you specified (Appearance -> Phrases -> Add Phrase), with the desired content.
    Important: this phrase should NOT be made in Master with the Add-on field set. Only add the phrase to a subordinate language (e.g. English). Alternatively, you can add it to Master with the Add-on field left blank. This is to prevent phrase loss during add-on upgrades.
The regex should match PCRE (php) style.

Some useful regex may be listed in the previous FAQ for this resource.

Upgrading from XF1
This addon will successfully upgrade from the latest XF1 version.

Screenshots
1512093423190.png


1512093429532.png
Tác giả
NamLee
Tải về
0
Phát hành
Mới cập nhật
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Các tài nguyên khác từ NamLee