• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here
Language - Ngôn ngữ tiếng việt cho XenForo 2.0 by CodeVN.Net

Language - Ngôn ngữ tiếng việt cho XenForo 2.0 by CodeVN.Net Beta 5

No permission to download
Ngôn ngữ (Language) tiếng việt cho XenForo. 2.0 bản dịch cả trang admin v1.0

Bạn nào không muốn dùng ngôn ngữ Tiếng Việt trong Admin CP thì xem bài viết hướng dẫn Thay đổi ngôn ngữ trong Admin CP Xenforo 2


Đây là bản ngôn ngữ tiếng việt mình và admin @NamLee dịch, vẫn còn 1 số sai sót và 1 số phần chưa dịch xong, tuy nhiên mình đã hỏi ý admin và quyết định share bản v1.0 này để các bạn cùng dùng và dịch thêm, hy vọng các bạn sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho bản dịch.

Demo: https://codevn.net

P/s: chia sẻ lại gói ngôn ngữ này vui lòng ghi rõ nguồn CodeVn.Net
Cảm ơn.

Download: Đính kèm
Author
NamLee
Downloads
117
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from NamLee

Latest updates

 1. Beta 5

  Fix 1 số lỗi dịch chưa sát nghĩa Dịch mới hoàn toàn trên XenForo 2
 2. Cập nhật bản dịch

  Cập nhật bản dịch full phân quyền nhóm thành viên
 3. Cập nhật bản dịch

  Cập nhật bản dịch mục Cron tại Công cụ -> Mục Cron