• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
  • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Add-ons [2.x] [cv6] NodeIcons 1000033

Không được phép tải xuống
Just created my first AddOn for XF2, yes!

It was a part of my training, and maybe someone find it useful.

With this AddOn you can change the displayed icon for every (standard) node, like forum, category, link and page. The Icon will be displayed instead of the default icon.
This AddOn works with the default Theme, if you change essential parts of the theme in your own styling, there may be changes to the template mods neccesary.

You can activate, if the nodes should be displayed in the admincp as well, and there is a breif icon preview n the settings.Just uplaod the content of the zip file, and install the addon inside the Admin area or with console.

Have fun and tell me yout thoughts and ideas to improve this sneaky addon.

Ideas from my side:

Display the Icon inside the heading on the page/forum display.

Have fun!
Tác giả
NamLee
Tải về
3
Phát hành
Mới cập nhật
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

Các tài nguyên khác từ NamLee