• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here
[CodeVn.Net] Widget CoutDown cho XenForo 2

Add-ons [2.x] [CodeVn.Net] Widget CoutDown cho XenForo 2 1.0.1

No permission to download
Tạo widget countdown cho XenForo 2 (được tách ra từ add-on XenPorta 2)
Nếu bạn nào đang dùng add-on XenPorta 2 rồi sẽ không cần dùng add-on này nữa nhé

Donate:Demo:
1517304663397.png


Cài đặt:
- Tải về và giải nén
- Upload 2 thư mục src/addons/NamLee/CountDown và js/NamLee/countdown lên hosting
- Truy cập AdminCP và cài đặt trong phần Add-ons

Cấu hình:
1517304820906.png
Author
NamLee
Downloads
21
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 2 ratings

More resources from NamLee

Latest updates

  1. 1.0.1

    Bổ sung phrases bị thiếu

Latest reviews

+1 like
Cứ đánh giá cái đã